İNSAN KAYNAKLARI

Bimeks İnsan Kaynakları Politikamız

Bimeks İnsan Kaynakları politikası; şirketin vizyonu, misyonu ve değerleriyle uyumlu İnsan Kaynakları stratejileri ve uygulamaları geliştirip iyi seçilmiş, motive edilmiş, eğitilmiş bir insan gücü oluşturmak ve bu gücün sürekliliğini sağlayarak şirketin hedeflediği sonuçlara ulaşmasına destek olmaktır.

Şirket İnsan Kaynakları Politikasının dayandığı temel ilkeler;

  • Sektöründe adaylar tarafından tercih edilen bir şirket olmaya yönelik uygulamalar yapmak,
  • Hiçbir şekilde hiçbir personele ırk, dil, din, cinsiyet, evlilik durumu, etnik köken, yaş gibi nedenlerle ayrım yapmamak ve herkese fırsat eşitliği sağlamak,
  • Şirket içinde açılan pozisyonlar için, aranan niteliklere uygun personel varsa Bimeks bünyesindeki insan kaynağına öncelik vermek,
  • İşe alımlarda görevin niteliğine uygun bilgi ve yetenekteki adayları, eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçmek,
  • Yeni personeli de "Bimeks Ailesi"nin içine katarak, mutlu ve bağlı çalışanlarla, "dürüstlük" ve "verimlilik" kavramları temelinde gelişen kurum kültürümüzü sürekli kılmak,
  • Personelin eğitim ve gelişimi için doğru İnsan Kaynakları süreçleri planlamak,
  • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Sektöründe, çalışanları ile farklı olmuş firma imajını sürekli kılmaktır.

Biz, Bimeks olarak;
Çalışanlarımızla farklıyız...

Çünkü;
Kırmızı çizgimiz dürüstlüktür.
Verimlilik odaklı çalışırız.
İsteneni sabırla ama heyecanımızı kaybetmeden, kurallara uygun yaparız.

Yeni görevler için her zaman istekliyiz.
Pozitif bir bakış açısı ile çözüm üretiriz.
Dinlemesini ve kendimizi doğru ifade etmesini iyi biliriz.

Samimiyetle, samimi bir iletişim içindeyiz.
Şirketteki herkesin ulaşılabilir olduğunun bilinci ve güveniyle çalışırız.
Çalışma şartlarından ve ortamından memnunuz.
Bu yüzden uzun yıllar Bimeks ailesi içinde kalmayı,
Kariyer yolumuzu Bimeks'te çizmeyi tercih ederiz.
Deneyimliyiz.

Teknoloji bizim işimizdir.
Çok iyi bilir, çok iyi anlatırız.
Yardımseveriz.
Bildiklerimizi öğretmeye, bilmediklerimizi de öğrenmeye açığız.

Biz, Bimeks olarak;
Yaşamayı,
En önemlisi de;
İnsanı severiz.

;

Açık Pozisyonlar